Sdílet prostřednictvím


DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider Konstruktor

Definice

Vytvoří novou instanci položky DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider.

public:
 DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewComponents::IViewComponentDescriptorProvider ^ descriptorProvider);
public DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.IViewComponentDescriptorProvider descriptorProvider);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.IViewComponentDescriptorProvider -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider
Public Sub New (descriptorProvider As IViewComponentDescriptorProvider)

Parametry

Platí pro