Sdílet prostřednictvím


DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider Třída

Definice

public ref class DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewComponents::IViewComponentDescriptorCollectionProvider
public class DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.IViewComponentDescriptorCollectionProvider
type DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider = class
    interface IViewComponentDescriptorCollectionProvider
Public Class DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider
Implements IViewComponentDescriptorCollectionProvider
Dědičnost
DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider
Implementuje

Konstruktory

DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider(IViewComponentDescriptorProvider)

Vytvoří novou instanci položky DefaultViewComponentDescriptorCollectionProvider.

Vlastnosti

ViewComponents

Vrátí aktuální uloženou v mezipaměti ViewComponentDescriptorCollection.

Platí pro