Sdílet prostřednictvím


ViewEngineResult Třída

Definice

Představuje výsledek objektu IViewEngine.

public ref class ViewEngineResult
public class ViewEngineResult
type ViewEngineResult = class
Public Class ViewEngineResult
Dědičnost
ViewEngineResult

Vlastnosti

SearchedLocations

Seznam hledaných umístění.

Success

Zda byl výsledek úspěšný

View

Hodnota IView

ViewName

Získá nebo nastaví název zobrazení.

Metody

EnsureSuccessful(IEnumerable<String>)

Ujistěte se, že to ViewEngineResult proběhlo úspěšně.

Found(String, IView)

Vrátí výsledek při nalezení zobrazení.

NotFound(String, IEnumerable<String>)

Vrátí výsledek, který představuje, když není nalezeno zobrazení.

Platí pro