Sdílet prostřednictvím


LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.GetSample Metoda

Definice

public:
 abstract System::String ^ GetSample(TSymbolType type);
public abstract string GetSample (TSymbolType type);
abstract member GetSample : 'SymbolType -> string
Public MustOverride Function GetSample (type As TSymbolType) As String

Parametry

type
TSymbolType

Návraty

Platí pro