Sdílet prostřednictvím


Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser Obor názvů

Třídy

CSharpCodeParser
CSharpCodeParser.Block
CSharpLanguageCharacteristics
LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>
ParserBase
ParserContext
ParserHelpers
ParserVisitor
ParserVisitorExtensions
RazorParser
RewritingContext

Informační třída pro přepsání stromu syntaxe.

SyntaxConstants
SyntaxConstants.CSharp
TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>

Rozhraní

ISyntaxTreeRewriter

Smlouva o přepsání stromu syntaxe

Výčty

BalancingModes