Sdílet prostřednictvím


ParserBase Třída

Definice

public ref class ParserBase abstract
public abstract class ParserBase
type ParserBase = class
Public MustInherit Class ParserBase
Dědičnost
ParserBase
Odvozené

Konstruktory

ParserBase()

Vlastnosti

Context
IsMarkupParser
OtherParser

Metody

BuildSpan(SpanBuilder, SourceLocation, String)
ParseBlock()
ParseDocument()
ParseSection(Tuple<String,String>, Boolean)

Platí pro