Sdílet prostřednictvím


SyntaxConstants.CSharp.ElseIfKeyword Pole

Definice

public: static initonly System::String ^ ElseIfKeyword;
public static readonly string ElseIfKeyword;
 staticval mutable ElseIfKeyword : string
Public Shared ReadOnly ElseIfKeyword As String 

Hodnota pole

Platí pro