Sdílet prostřednictvím


TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.AcceptAndMoveNext Metoda

Definice

protected public:
 bool AcceptAndMoveNext();
protected internal bool AcceptAndMoveNext ();
member this.AcceptAndMoveNext : unit -> bool
Protected Friend Function AcceptAndMoveNext () As Boolean

Návraty

Platí pro