Sdílet prostřednictvím


TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.AtIdentifier Metoda

Definice

protected:
 bool AtIdentifier(bool allowKeywords);
protected bool AtIdentifier (bool allowKeywords);
member this.AtIdentifier : bool -> bool
Protected Function AtIdentifier (allowKeywords As Boolean) As Boolean

Parametry

allowKeywords
Boolean

Návraty

Platí pro