Sdílet prostřednictvím


TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.EndOfFile Vlastnost

Definice

protected:
 property bool EndOfFile { bool get(); };
protected bool EndOfFile { get; }
member this.EndOfFile : bool
Protected ReadOnly Property EndOfFile As Boolean

Hodnota vlastnosti

Platí pro