Sdílet prostřednictvím


TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.SpanConfig Vlastnost

Definice

protected:
 property Action<Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::SyntaxTree::SpanBuilder ^> ^ SpanConfig { Action<Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::SyntaxTree::SpanBuilder ^> ^ get(); void set(Action<Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::SyntaxTree::SpanBuilder ^> ^ value); };
protected Action<Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder> SpanConfig { get; set; }
member this.SpanConfig : Action<Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder> with get, set
Protected Property SpanConfig As Action(Of SpanBuilder)

Hodnota vlastnosti

Platí pro