ResponseCachingMiddleware Třída

Definice

Povolte ukládání odpovědí HTTP do mezipaměti.

public ref class ResponseCachingMiddleware
public class ResponseCachingMiddleware
type ResponseCachingMiddleware = class
Public Class ResponseCachingMiddleware
Dědičnost
ResponseCachingMiddleware

Konstruktory

ResponseCachingMiddleware(RequestDelegate, IOptions<ResponseCachingOptions>, ILoggerFactory, IResponseCachingPolicyProvider, IResponseCache, IResponseCachingKeyProvider)

Povolte ukládání odpovědí HTTP do mezipaměti.

ResponseCachingMiddleware(RequestDelegate, IOptions<ResponseCachingOptions>, ILoggerFactory, IResponseCachingPolicyProvider, IResponseCachingKeyProvider)

Povolte ukládání odpovědí HTTP do mezipaměti.

ResponseCachingMiddleware(RequestDelegate, IOptions<ResponseCachingOptions>, ILoggerFactory, ObjectPoolProvider)

Vytvoří nový objekt ResponseCachingMiddleware.

Metody

Invoke(HttpContext)

Vyvolá logiku middlewaru.

Platí pro