Sdílet prostřednictvím


LinkOptions Třída

Definice

Konfiguruje možnosti pro vygenerované adresy URL.

public ref class LinkOptions
public class LinkOptions
type LinkOptions = class
Public Class LinkOptions
Dědičnost
LinkOptions

Konstruktory

LinkOptions()

Konfiguruje možnosti pro vygenerované adresy URL.

Vlastnosti

AppendTrailingSlash

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda koncové lomítko má být připojen k vygenerovaným adresám URL.

LowercaseQueryStrings

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda jsou generované řetězce dotazu malými písmeny. Tato vlastnost bude false, pokud LowercaseUrls není také true.

LowercaseUrls

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda jsou všechny vygenerované cesty adresy URL malými písmeny. Slouží LowercaseQueryStrings ke konfiguraci chování pro řetězce dotazů.

Platí pro