Share via


IHttpMinResponseDataRateFeature Rozhraní

Definice

Funkce pro nastavení minimální rychlosti dat, s jakou musí klient přijmout odpověď. Tato funkce není k dispozici pro požadavky HTTP/2. Místo toho použijte MinResponseDataRate konfiguraci na úrovni serveru, která se vztahuje na HTTP/2 i HTTP/1.x.

public interface class IHttpMinResponseDataRateFeature
public interface IHttpMinResponseDataRateFeature
type IHttpMinResponseDataRateFeature = interface
Public Interface IHttpMinResponseDataRateFeature

Vlastnosti

MinDataRate

Minimální rychlost dat v bajtech za sekundu, s jakou musí klient přijmout odpověď. Nastavení této vlastnosti na hodnotu null znamená, že by se neměla vynucovat žádná minimální rychlost dat. Toto omezení nemá žádný vliv na upgradovaná připojení, která jsou vždy neomezená. Tato funkce není k dispozici pro požadavky HTTP/2. Místo toho použijte MinResponseDataRate konfiguraci na úrovni serveru, která se vztahuje na HTTP/2 i HTTP/1.x.

Platí pro