Http2Limits.MaxStreamsPerConnection Vlastnost

Definice

Omezuje počet souběžných datových proudů požadavků na připojení HTTP/2. Nadbytečné datové proudy budou odmítnuty.

Hodnota musí být větší než 0, výchozí hodnota je 100 datových proudů.

public:
 property int MaxStreamsPerConnection { int get(); void set(int value); };
public int MaxStreamsPerConnection { get; set; }
member this.MaxStreamsPerConnection : int with get, set
Public Property MaxStreamsPerConnection As Integer

Hodnota vlastnosti

Platí pro