KestrelServerLimits.Http2 Vlastnost

Definice

Omezení platí jenom pro připojení HTTP/2.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Core::Http2Limits ^ Http2 { Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Core::Http2Limits ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Http2Limits Http2 { get; }
member this.Http2 : Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Http2Limits
Public ReadOnly Property Http2 As Http2Limits

Hodnota vlastnosti

Platí pro