KestrelServerLimits.MinRequestBodyDataRate Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví minimální rychlost dat textu požadavku v bajtech za sekundu. Nastavení této vlastnosti na hodnotu null znamená, že by se neměla vynucovat žádná minimální přenosová rychlost dat. Toto omezení nemá žádný vliv na upgradovaná připojení, která jsou vždy neomezená. Tuto možnost lze na žádost přepsat prostřednictvím IHttpMinRequestBodyDataRateFeature. Výchozí hodnota je 240 bajtů za sekundu s obdobím odkladu po 5 sekundách.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Core::MinDataRate ^ MinRequestBodyDataRate { Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Core::MinDataRate ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Core::MinDataRate ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.MinDataRate MinRequestBodyDataRate { get; set; }
public Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.MinDataRate? MinRequestBodyDataRate { get; set; }
member this.MinRequestBodyDataRate : Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.MinDataRate with get, set
Public Property MinRequestBodyDataRate As MinDataRate

Hodnota vlastnosti

Platí pro