Share via


KestrelServerLimits.RequestHeadersTimeout Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví maximální dobu, kterou server stráví přijímáním hlaviček požadavků. Výchozí hodnota je 30 sekund.

public:
 property TimeSpan RequestHeadersTimeout { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan RequestHeadersTimeout { get; set; }
member this.RequestHeadersTimeout : TimeSpan with get, set
Public Property RequestHeadersTimeout As TimeSpan

Hodnota vlastnosti

Platí pro