Sdílet prostřednictvím


KestrelServerOptions Konstruktor

Definice

public:
 KestrelServerOptions();
public KestrelServerOptions ();
Public Sub New ()

Platí pro