Sdílet prostřednictvím


KestrelServerOptions.ConfigurationLoader Vlastnost

Definice

Poskytuje zdroj konfigurace, ze kterého se při spuštění serveru načtou koncové body. Výchozí formát je null.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::KestrelConfigurationLoader ^ ConfigurationLoader { Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::KestrelConfigurationLoader ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::KestrelConfigurationLoader ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.KestrelConfigurationLoader ConfigurationLoader { get; set; }
public Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.KestrelConfigurationLoader? ConfigurationLoader { get; set; }
member this.ConfigurationLoader : Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.KestrelConfigurationLoader with get, set
Public Property ConfigurationLoader As KestrelConfigurationLoader

Hodnota vlastnosti

Platí pro