Sdílet prostřednictvím


KestrelServerOptions.ConfigureEndpointDefaults Metoda

Definice

Určuje akci konfigurace, která se má spustit pro každý nově vytvořený koncový bod. Opětovný voláním této metody nahradíte předchozí akci.

public:
 void ConfigureEndpointDefaults(Action<Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Core::ListenOptions ^> ^ configureOptions);
public void ConfigureEndpointDefaults (Action<Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.ListenOptions> configureOptions);
member this.ConfigureEndpointDefaults : Action<Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.ListenOptions> -> unit
Public Sub ConfigureEndpointDefaults (configureOptions As Action(Of ListenOptions))

Parametry

configureOptions
Action<ListenOptions>

Platí pro