Sdílet prostřednictvím


HandshakeRequestMessage Třída

Definice

Zpráva žádosti handshake.

public ref class HandshakeRequestMessage : Microsoft::AspNetCore::SignalR::Protocol::HubMessage
public class HandshakeRequestMessage : Microsoft.AspNetCore.SignalR.Protocol.HubMessage
type HandshakeRequestMessage = class
    inherit HubMessage
Public Class HandshakeRequestMessage
Inherits HubMessage
Dědičnost
HandshakeRequestMessage

Konstruktory

HandshakeRequestMessage(String, Int32)

Inicializuje novou instanci HandshakeRequestMessage třídy .

Vlastnosti

Protocol

Získá požadovaný název protokolu.

Version

Získá požadovanou verzi protokolu.

Platí pro