ServicePropertyDiscoveryConvention Třída

Definice

Konvence, která přidává vlastnosti služby k typům entit.

public class ServicePropertyDiscoveryConvention : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IEntityTypeAddedConvention, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IEntityTypeBaseTypeChangedConvention, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IEntityTypeMemberIgnoredConvention, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IModelFinalizedConvention
public class ServicePropertyDiscoveryConvention : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IEntityTypeAddedConvention, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IEntityTypeBaseTypeChangedConvention, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IEntityTypeMemberIgnoredConvention, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IModelFinalizingConvention
public class ServicePropertyDiscoveryConvention : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IEntityTypeAddedConvention, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IEntityTypeBaseTypeChangedConvention
type ServicePropertyDiscoveryConvention = class
  interface IEntityTypeAddedConvention
  interface IConvention
  interface IEntityTypeBaseTypeChangedConvention
  interface IEntityTypeMemberIgnoredConvention
  interface IModelFinalizedConvention
type ServicePropertyDiscoveryConvention = class
  interface IEntityTypeAddedConvention
  interface IConvention
  interface IEntityTypeBaseTypeChangedConvention
  interface IEntityTypeMemberIgnoredConvention
  interface IModelFinalizingConvention
type ServicePropertyDiscoveryConvention = class
  interface IEntityTypeAddedConvention
  interface IConvention
  interface IEntityTypeBaseTypeChangedConvention
Public Class ServicePropertyDiscoveryConvention
Implements IEntityTypeAddedConvention, IEntityTypeBaseTypeChangedConvention, IEntityTypeMemberIgnoredConvention, IModelFinalizedConvention
Public Class ServicePropertyDiscoveryConvention
Implements IEntityTypeAddedConvention, IEntityTypeBaseTypeChangedConvention, IEntityTypeMemberIgnoredConvention, IModelFinalizingConvention
Public Class ServicePropertyDiscoveryConvention
Implements IEntityTypeAddedConvention, IEntityTypeBaseTypeChangedConvention
Dědičnost
ServicePropertyDiscoveryConvention
Implementuje

Poznámky

Další informace a příklady najdete v tématu Konvence vytváření modelů .

Konstruktory

ServicePropertyDiscoveryConvention(ProviderConventionSetBuilderDependencies)

Vytvoří novou instanci položky ServicePropertyDiscoveryConvention.

Vlastnosti

Dependencies

Závislosti pro tuto službu.

Metody

ProcessEntityTypeAdded(IConventionEntityTypeBuilder, IConventionContext<IConventionEntityTypeBuilder>)

Volá se po přidání typu entity do modelu.

ProcessEntityTypeBaseTypeChanged(IConventionEntityTypeBuilder, IConventionEntityType, IConventionEntityType, IConventionContext<IConventionEntityType>)

Volá se po změně základního typu typu entity.

ProcessEntityTypeMemberIgnored(IConventionEntityTypeBuilder, String, IConventionContext<String>)

Volá se po ignorování člena typu entity.

ProcessModelFinalized(IConventionModelBuilder, IConventionContext<IConventionModelBuilder>)

Volá se po dokončení modelu.

ProcessModelFinalizing(IConventionModelBuilder, IConventionContext<IConventionModelBuilder>)

Volá se při dokončování modelu.

Platí pro