IConventionModel.IsIgnored Metoda

Definice

Přetížení

IsIgnored(String)

Určuje, jestli je název daného typu entity ignorován.

IsIgnored(Type)

Určuje, jestli je daný typ entity ignorován.

IsIgnored(String)

Určuje, jestli je název daného typu entity ignorován.

public bool IsIgnored (string typeName);
abstract member IsIgnored : string -> bool
Public Function IsIgnored (typeName As String) As Boolean

Parametry

typeName
String

Název typu entity, který lze ignorovat.

Návraty

true pokud je název daného typu entity ignorován.

Platí pro

IsIgnored(Type)

Určuje, jestli je daný typ entity ignorován.

public bool IsIgnored (Type type);
abstract member IsIgnored : Type -> bool
Public Function IsIgnored (type As Type) As Boolean

Parametry

type
Type

Typ entity, který může být ignorován.

Návraty

true pokud je daný typ entity ignorován.

Platí pro