MigrationsAnnotationProvider Konstruktory

Definice

Přetížení

MigrationsAnnotationProvider()
MigrationsAnnotationProvider(MigrationsAnnotationProviderDependencies)

Inicializuje novou instanci této třídy.

MigrationsAnnotationProvider()

public MigrationsAnnotationProvider ();
Public Sub New ()

Platí pro

MigrationsAnnotationProvider(MigrationsAnnotationProviderDependencies)

Inicializuje novou instanci této třídy.

public MigrationsAnnotationProvider (Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.MigrationsAnnotationProviderDependencies dependencies);
new Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.MigrationsAnnotationProvider : Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.MigrationsAnnotationProviderDependencies -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.MigrationsAnnotationProvider
Public Sub New (dependencies As MigrationsAnnotationProviderDependencies)

Parametry

dependencies
MigrationsAnnotationProviderDependencies

Objekt parametru obsahující závislosti pro tuto službu.

Platí pro