ResultOperatorHandler Konstruktory

Definice

Přetížení

ResultOperatorHandler()
ResultOperatorHandler(ResultOperatorHandlerDependencies)

Inicializuje novou instanci ResultOperatorHandler třídy.

ResultOperatorHandler()

public ResultOperatorHandler ();
Public Sub New ()

Platí pro

ResultOperatorHandler(ResultOperatorHandlerDependencies)

Inicializuje novou instanci ResultOperatorHandler třídy.

public ResultOperatorHandler (Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ResultOperatorHandlerDependencies dependencies);
new Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ResultOperatorHandler : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ResultOperatorHandlerDependencies -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ResultOperatorHandler
Public Sub New (dependencies As ResultOperatorHandlerDependencies)

Parametry

dependencies
ResultOperatorHandlerDependencies

Objekt parametru obsahující závislosti pro tuto službu.

Platí pro