IUpdateEntry.SetStoreGeneratedValue Metoda

Definice

Přetížení

SetStoreGeneratedValue(IProperty, Object)

Přiřaďte k vlastnosti hodnotu vygenerovanou úložištěm.

SetStoreGeneratedValue(IProperty, Object, Boolean)

Přiřaďte k vlastnosti hodnotu vygenerovanou úložištěm.

SetStoreGeneratedValue(IProperty, Object)

Přiřaďte k vlastnosti hodnotu vygenerovanou úložištěm.

public void SetStoreGeneratedValue (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty property, object value);
public void SetStoreGeneratedValue (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty property, object? value);
abstract member SetStoreGeneratedValue : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty * obj -> unit
Public Sub SetStoreGeneratedValue (property As IProperty, value As Object)

Parametry

property
IProperty

Vlastnost, pro kterou chcete nastavit hodnotu.

value
Object

Hodnota k nastavení.

Platí pro

SetStoreGeneratedValue(IProperty, Object, Boolean)

Přiřaďte k vlastnosti hodnotu vygenerovanou úložištěm.

public void SetStoreGeneratedValue (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty property, object? value, bool setModified = true);
abstract member SetStoreGeneratedValue : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty * obj * bool -> unit
Public Sub SetStoreGeneratedValue (property As IProperty, value As Object, Optional setModified As Boolean = true)

Parametry

property
IProperty

Vlastnost, pro kterou chcete nastavit hodnotu.

value
Object

Hodnota k nastavení.

setModified
Boolean

Určuje, jestli se má vlastnost vygenerovaná úložištěm nastavit na stav Změněno.

Platí pro