IServiceScope Rozhraní

Definice

Metoda Dispose() ukončí životnost oboru. Jakmile je volána funkce Dispose, všechny služby s vymezeným oborem, které byly přeloženy z ServiceProvider , budou odstraněny.

public interface class IServiceScope : IDisposable
public interface IServiceScope : IDisposable
type IServiceScope = interface
    interface IDisposable
Public Interface IServiceScope
Implements IDisposable
Odvozené
Implementuje

Vlastnosti

ServiceProvider

Slouží IServiceProvider k řešení závislostí z oboru.

Metody

Dispose()

Provede aplikací definované úlohy spojené s uvolněním nebo resetováním nespravovaných prostředků.

(Zděděno od IDisposable)

Platí pro