IServiceProvider Rozhraní

Definice

Definuje mechanismus pro načtení objektu služby; to znamená objekt, který poskytuje vlastní podporu pro jiné objekty.

public interface class IServiceProvider
public interface IServiceProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public interface IServiceProvider
type IServiceProvider = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
type IServiceProvider = interface
Public Interface IServiceProvider
Odvozené
Atributy

Poznámky

Toto rozhraní je implementováno pomocí třídy nebo hodnotového typu, který poskytuje službu pro jiné objekty.

Metoda GetService tohoto rozhraní získá objekt, který poskytuje službu.

Rozhraní IServiceProvider je implementováno několika typy, včetně System.Web.HttpContext, System.ComponentModel.LicenseContextSystem.ComponentModel.MarshalByValueComponent, a System.ComponentModel.Design.ServiceContainer.

Metody

GetService(Type)

Získá objekt služby zadaného typu.

Platí pro

Viz také