Sdílet prostřednictvím


MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.AddFormatterMappings Metoda

Definice

Přetížení

AddFormatterMappings(IMvcCoreBuilder)

Přidává služby pro podporu FormatterMappings.

AddFormatterMappings(IMvcCoreBuilder, Action<FormatterMappings>)

Konfiguruje FormatterMappings pro zadanou setupActionhodnotu .

AddFormatterMappings(IMvcCoreBuilder)

Zdroj:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs
Zdroj:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs
Zdroj:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs

Přidává služby pro podporu FormatterMappings.

public static Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder AddFormatterMappings (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder builder);
static member AddFormatterMappings : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder -> Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder
<Extension()>
Public Function AddFormatterMappings (builder As IMvcCoreBuilder) As IMvcCoreBuilder

Parametry

builder
IMvcCoreBuilder

Hodnota IMvcBuilder

Návraty

Hodnota IMvcBuilder

Platí pro

AddFormatterMappings(IMvcCoreBuilder, Action<FormatterMappings>)

Zdroj:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs
Zdroj:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs
Zdroj:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs

Konfiguruje FormatterMappings pro zadanou setupActionhodnotu .

public static Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder AddFormatterMappings (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder builder, Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.FormatterMappings> setupAction);
static member AddFormatterMappings : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder * Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.FormatterMappings> -> Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder
<Extension()>
Public Function AddFormatterMappings (builder As IMvcCoreBuilder, setupAction As Action(Of FormatterMappings)) As IMvcCoreBuilder

Parametry

setupAction
Action<FormatterMappings>

An Action pro konfiguraci objektu FormatterMappings.

Návraty

Hodnota IMvcBuilder

Platí pro