Sdílet prostřednictvím


FakeHostingExtensions.GetFakeRedactionCollector(IHost) Metoda

Definice

Získá objekt hlásí všechny provedené redakce.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::Extensions::Compliance::Testing::FakeRedactionCollector ^ GetFakeRedactionCollector(Microsoft::Extensions::Hosting::IHost ^ host);
public static Microsoft.Extensions.Compliance.Testing.FakeRedactionCollector GetFakeRedactionCollector (this Microsoft.Extensions.Hosting.IHost host);
static member GetFakeRedactionCollector : Microsoft.Extensions.Hosting.IHost -> Microsoft.Extensions.Compliance.Testing.FakeRedactionCollector
<Extension()>
Public Function GetFakeRedactionCollector (host As IHost) As FakeRedactionCollector

Parametry

host
IHost

Instance IHost .

Návraty

Kolektor, který sleduje redakce prováděné ve zprávách protokolu.

Výjimky

V poskytovateli neexistuje žádný kolektor.

Platí pro