Sdílet prostřednictvím


StringWithQualityHeaderValueComparer Třída

Definice

IComparer<T> Implementace, která může porovnávat pole hlaviček vyjednávání obsahu na základě jejich hodnot kvality (tj. q-hodnot). To platí pro hodnoty používané v polích accept-charset, accept-encoding, accept-language a souvisejících polí hlaviček s podobnými pravidly syntaxe. Projděte si MediaTypeHeaderValueComparer porovnávací nástroj pro typ média q-values.

public ref class StringWithQualityHeaderValueComparer : System::Collections::Generic::IComparer<Microsoft::Net::Http::Headers::StringWithQualityHeaderValue ^>
public class StringWithQualityHeaderValueComparer : System.Collections.Generic.IComparer<Microsoft.Net.Http.Headers.StringWithQualityHeaderValue>
type StringWithQualityHeaderValueComparer = class
    interface IComparer<StringWithQualityHeaderValue>
Public Class StringWithQualityHeaderValueComparer
Implements IComparer(Of StringWithQualityHeaderValue)
Dědičnost
StringWithQualityHeaderValueComparer
Implementuje

Vlastnosti

QualityComparer

Získá výchozí instanci .StringWithQualityHeaderValueComparer

Metody

Compare(StringWithQualityHeaderValue, StringWithQualityHeaderValue)

Porovná dva StringWithQualityHeaderValue na základě jejich hodnoty kvality (tj. "q-value"). Hodnoty se identickými hodnotami q se považují za stejné (tj. výsledek je 0) s výjimkou hodnot se zástupnými stranami (tj. hodnoty "*"), které jsou považovány za menší než hodnoty bez zástupných znaků. To umožňuje seřadit posloupnost StringWithQualityHeaderValue následujících hodnot q a na konci se zástupnými znaky.

Platí pro