LinkLabel.Right Vlastnost

Definice

Získá vzdálenost v bodech mezi pravým okrajem LinkLabel a levým okrajem dokumentu.

public float Right { get; }

Hodnota vlastnosti

Single

Vzdálenost v bodech mezi pravým okrajem LinkLabel a levým okrajem dokumentu.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Right . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Word.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Right vlastnost.

Poznámky

Hodnota Right vlastnosti je rovna součtu Left hodnoty vlastnosti a Width hodnoty vlastnosti.

Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.LinkLabel.RightVlastnost používá body, zatímco System.Windows.Forms.Control.Right vlastnost používá pixely.

Platí pro