Share via


DateAndTime.Now Vlastnost

Definice

Vrátí hodnotu obsahující aktuální datum a čas podle vašeho systému.

public:
 static property DateTime Now { DateTime get(); };
public static DateTime Now { get; }
static member Now : DateTime
Public ReadOnly Property Now As DateTime

Hodnota vlastnosti

Aktuální datum a čas podle vašeho systému.

Příklady

Následující příklad používá Now vlastnost k vrácení aktuálního systémového data a času.

Dim ThisMoment As Date
' The following statement calls the Get procedure of the Visual Basic Now property.
ThisMoment = Now

Poznámky

Pokud chcete nastavit systémové datum, použijte Today vlastnost . Pokud chcete nastavit systémový čas, použijte TimeOfDay vlastnost .

Platí pro

Viz také