Sdílet prostřednictvím


DateTime Struktura

Definice

Představuje okamžik v čase, obvykle vyjádřený jako datum a čas dne.

public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, ISpanFormattable, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IParsable<DateTime>, ISpanFormattable, ISpanParsable<DateTime>, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IParsable<DateTime>, ISpanFormattable, ISpanParsable<DateTime>, IUtf8SpanFormattable, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public value class DateTime : IComparable, IConvertible, IFormattable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IEquatable<DateTime>, IFormattable
public struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable
public readonly struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public readonly struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, ISpanFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public readonly struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IParsable<DateTime>, ISpanFormattable, ISpanParsable<DateTime>, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public readonly struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IParsable<DateTime>, ISpanFormattable, ISpanParsable<DateTime>, IUtf8SpanFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public struct DateTime : IComparable, IConvertible, IFormattable
[System.Serializable]
public struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IEquatable<DateTime>, IFormattable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface ISerializable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface ISpanFormattable
  interface IFormattable
  interface ISerializable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface IParsable<DateTime>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<DateTime>
  interface ISerializable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface IParsable<DateTime>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<DateTime>
  interface ISerializable
  interface IUtf8SpanFormattable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface IParsable<DateTime>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<DateTime>
  interface IUtf8SpanFormattable
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type DateTime = struct
  interface IFormattable
  interface IConvertible
[<System.Serializable>]
type DateTime = struct
  interface IFormattable
  interface IConvertible
  interface ISerializable
type DateTime = struct
  interface IFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), IFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), IFormattable, ISerializable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), ISerializable, ISpanFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), IParsable(Of DateTime), ISerializable, ISpanFormattable, ISpanParsable(Of DateTime)
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), IParsable(Of DateTime), ISerializable, ISpanFormattable, ISpanParsable(Of DateTime), IUtf8SpanFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IConvertible, IFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IEquatable(Of DateTime), IFormattable
Dědičnost
DateTime
Atributy
Implementuje

Poznámky

Další informace o tomto rozhraní API najdete v tématu Doplňkové poznámky k rozhraní API pro DateTime.

Konstruktory

DateTime(DateOnly, TimeOnly)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadané DateOnly a TimeOnly. Nová instance bude mít Unspecified typ .

DateTime(DateOnly, TimeOnly, DateTimeKind)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný DateOnly a TimeOnly a respektuje zadaný DateTimeKind.

DateTime(Int32, Int32, Int32)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc a den.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Calendar)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc a den pro zadaný kalendář.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu a sekundu.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu a sekundu pro zadaný kalendář.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, DateTimeKind)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu a koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo místní čas.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu a milisekundu.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu a milisekund pro zadaný kalendář.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar, DateTimeKind)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu, milisekundu a koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo místní čas pro zadaný kalendář.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, DateTimeKind)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu, milisekundu a koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo místní čas.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu, milisekundu a koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo místní čas pro zadaný kalendář.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu, milisekundu a koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo místní čas pro zadaný kalendář.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar, DateTimeKind)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu, milisekundu a koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo místní čas pro zadaný kalendář.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, DateTimeKind)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu, milisekundu a koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo místní čas pro zadaný kalendář.

DateTime(Int64)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný počet značek.

DateTime(Int64, DateTimeKind)

Inicializuje novou instanci DateTime struktury na zadaný počet značek a na koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo místní čas.

Pole

MaxValue

Představuje největší možnou hodnotu .DateTime Toto pole je jen ke čtení.

MinValue

Představuje nejmenší možnou hodnotu .DateTime Toto pole je jen ke čtení.

UnixEpoch

Hodnota této konstanty odpovídá 00:00:00.0000000 UTC, 1. ledna 1970 v gregoriánském kalendáři. UnixEpoch definuje bod v čase, kdy se unixový čas rovná 0.

Vlastnosti

Date

Získá komponentu date této instance.

Day

Získá den v měsíci reprezentované touto instancí.

DayOfWeek

Získá den v týdnu reprezentovaný touto instancí.

DayOfYear

Získá den v roce reprezentovaný touto instancí.

Hour

Získá komponentu hodiny data reprezentované touto instancí.

Kind

Získá hodnotu, která označuje, zda čas reprezentovaný touto instancí je založen na místním čase, koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo ani jedno.

Microsecond

Komponenta mikrosekund vyjádřená jako hodnota mezi 0 a 999.

Millisecond

Získá komponentu milisekund data reprezentované touto instancí.

Minute

Získá minutovou součást data reprezentované touto instancí.

Month

Získá součást měsíce kalendářního data reprezentované touto instancí.

Nanosecond

Komponenta nanosekund vyjádřená jako hodnota mezi 0 a 900 (v přírůstcích po 100 nanosekundách).

Now

DateTime Získá objekt, který je nastaven na aktuální datum a čas v tomto počítači, vyjádřeno jako místní čas.

Second

Získá sekundovou součást data reprezentované touto instancí.

Ticks

Získá počet zaškrtnutí, které představují datum a čas této instance.

TimeOfDay

Získá čas dne pro tuto instanci.

Today

Získá aktuální datum.

UtcNow

DateTime Získá objekt, který je nastaven na aktuální datum a čas v tomto počítači, vyjádřeno jako koordinovaný univerzální čas (UTC).

Year

Získá komponentu year data reprezentované touto instancí.

Metody

Add(TimeSpan)

Vrátí nový DateTime , který přidá hodnotu zadané TimeSpan k hodnotě této instance.

AddDays(Double)

Vrátí nový DateTime , který přidá zadaný počet dnů k hodnotě této instance.

AddHours(Double)

Vrátí nový DateTime , který přidá zadaný počet hodin k hodnotě této instance.

AddMicroseconds(Double)

Vrátí nový DateTime , který přidá zadaný počet mikrosekund k hodnotě této instance.

AddMilliseconds(Double)

Vrátí nový DateTime , který přidá zadaný počet milisekund k hodnotě této instance.

AddMinutes(Double)

Vrátí nový DateTime , který přidá zadaný počet minut k hodnotě této instance.

AddMonths(Int32)

Vrátí nový DateTime , který přidá zadaný počet měsíců k hodnotě této instance.

AddSeconds(Double)

Vrátí nový DateTime , který přidá zadaný počet sekund k hodnotě této instance.

AddTicks(Int64)

Vrátí nový DateTime , který přidá zadaný počet značek k hodnotě této instance.

AddYears(Int32)

Vrátí nový DateTime , který přidá zadaný počet roků k hodnotě této instance.

Compare(DateTime, DateTime)

Porovná dvě instance DateTime a vrátí celé číslo, které označuje, zda je první instance dřívější než, stejná jako nebo novější než druhá instance.

CompareTo(DateTime)

Porovná hodnotu této instance se zadanou DateTime hodnotou a vrátí celé číslo, které označuje, zda je tato instance dřívější než, stejná nebo pozdější než zadaná DateTime hodnota.

CompareTo(Object)

Porovná hodnotu této instance se zadaným objektem, který obsahuje zadanou DateTime hodnotu, a vrátí celé číslo, které označuje, zda je tato instance dřívější než, stejná jako nebo novější než zadaná DateTime hodnota.

DaysInMonth(Int32, Int32)

Vrátí počet dní v zadaném měsíci a roce.

Deconstruct(DateOnly, TimeOnly)

Dekonstrukci této DateTime instance pomocí DateOnly a TimeOnly.

Deconstruct(Int32, Int32, Int32)

Dekonstrukci této DateOnly instance pomocí , YearMontha Day.

Equals(DateTime)

Vrátí hodnotu určující, zda je hodnota této instance rovna hodnotě zadané DateTime instance.

Equals(DateTime, DateTime)

Vrátí hodnotu označující, jestli mají dvě DateTime instance stejnou hodnotu data a času.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

FromBinary(Int64)

Deserializes 64bitovou binární hodnotu a znovu vytvoří původní serializovaný DateTime objekt.

FromFileTime(Int64)

Převede zadaný čas souboru systému Windows na ekvivalentní místní čas.

FromFileTimeUtc(Int64)

Převede zadaný čas souboru systému Windows na ekvivalentní čas UTC.

FromOADate(Double)

DateTime Vrátí ekvivalent k zadanému datu automatizace OLE.

GetDateTimeFormats()

Převede hodnotu této instance na všechny řetězcové reprezentace podporované standardní specifikátory formátu data a času.

GetDateTimeFormats(Char)

Převede hodnotu této instance na všechny řetězcové reprezentace podporované specifikátorem standardního formátu data a času.

GetDateTimeFormats(Char, IFormatProvider)

Převede hodnotu této instance na všechny řetězcové reprezentace podporované specifikátorem standardního formátu data a času a informacemi o formátování specifické pro jazykovou verzi.

GetDateTimeFormats(IFormatProvider)

Převede hodnotu této instance na všechny řetězcové reprezentace podporované standardní specifikátory formátu data a času a zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

GetTypeCode()

Vrátí hodnotu TypeCode pro typ DateTimehodnoty .

IsDaylightSavingTime()

Určuje, zda je tato instance DateTime v rozsahu letního času pro aktuální časové pásmo.

IsLeapYear(Int32)

Vrátí informaci, zda je zadaný rok přestupným rokem.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Parsuje rozsah znaků na hodnotu.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Převede rozsah paměti, který obsahuje řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí informací o formátu specifické pro jazykovou verzi a stylu formátování.

Parse(String)

Převede řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí konvencí aktuální jazykové verze.

Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi.

Parse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Převede řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí informací o formátu specifické pro jazykovou verzi a stylu formátování.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Převede zadanou reprezentaci rozsahu data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí zadaného formátu, informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi a stylu. Formát řetězcové reprezentace se musí přesně shodovat se zadaným formátem, jinak dojde k výjimce.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles)

Převede zadanou reprezentaci rozsahu data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí zadaného pole formátů, informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi a stylu. Formát řetězcové reprezentace musí přesně odpovídat alespoň jednomu ze zadaných formátů, jinak dojde k výjimce.

ParseExact(String, String, IFormatProvider)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí zadaného formátu a informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi. Formát řetězcového vyjádření musí přesně odpovídat určenému formátu.

ParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí zadaného formátu, informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi a stylu. Formát řetězcové reprezentace se musí přesně shodovat se zadaným formátem, jinak dojde k výjimce.

ParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí zadaného pole formátů, informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi a stylu. Formát řetězcové reprezentace musí přesně odpovídat alespoň jednomu ze zadaných formátů, jinak dojde k výjimce.

SpecifyKind(DateTime, DateTimeKind)

Vytvoří nový DateTime objekt, který má stejný počet značek jako zadaný DateTimeobjekt , ale je určen jako místní čas, koordinovaný univerzální čas (UTC) nebo ani jedno, jak je označeno zadanou DateTimeKind hodnotou.

Subtract(DateTime)

Vrátí novou TimeSpan hodnotu, která odečte zadané datum a čas od hodnoty této instance.

Subtract(TimeSpan)

Vrátí novou DateTime hodnotu, která odečte zadanou dobu trvání od hodnoty této instance.

ToBinary()

Serializuje aktuální DateTime objekt na 64bitovou binární hodnotu, kterou lze následně použít k opětovnému vytvoření objektu DateTime .

ToFileTime()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na čas souboru systému Windows.

ToFileTimeUtc()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na čas souboru systému Windows.

ToLocalTime()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na místní čas.

ToLongDateString()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní dlouhou reprezentaci řetězce kalendářního data.

ToLongTimeString()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na jeho ekvivalentní dlouhou řetězcovou reprezentaci.

ToOADate()

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní datum automatizace OLE.

ToShortDateString()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní vyjádření řetězce krátkého data.

ToShortTimeString()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní krátkou řetězcovou reprezentaci.

ToString()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí konvencí formátování aktuální jazykové verze.

ToString(IFormatProvider)

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadané informace o formátu specifické pro jazykovou verzi.

ToString(String)

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu a konvencí formátování aktuální jazykové verze.

ToString(String, IFormatProvider)

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu a informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi.

ToUniversalTime()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na koordinovaný univerzální čas (UTC).

TryFormat(Span<Byte>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Pokusí se naformátovat hodnotu aktuální instance jako UTF-8 do zadaného rozsahu bajtů.

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Pokusí se naformátovat hodnotu aktuální instance datetime do zadaného rozsahu znaků.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, DateTime)

Převede rozsah zadaného znaku data a času na jeho DateTime ekvivalent a vrátí hodnotu, která označuje, zda převod proběhl úspěšně.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTime)

Pokusí se parsovat rozsah znaků na hodnotu.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Převede reprezentaci rozsahu data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí informací o formátu specifické pro konkrétní jazykovou verzi a stylu formátování a vrátí hodnotu, která označuje, zda převod proběhl úspěšně.

TryParse(String, DateTime)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent a vrátí hodnotu, která označuje, zda byl převod úspěšný.

TryParse(String, IFormatProvider, DateTime)

Pokusí se parsovat řetězec na hodnotu.

TryParse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí informací o formátu specifické pro konkrétní jazykovou verzi a stylu formátování a vrátí hodnotu, která označuje, zda převod proběhl úspěšně.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Převede zadanou reprezentaci rozsahu data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí zadaného formátu, informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi a stylu. Formát řetězcového vyjádření musí přesně odpovídat určenému formátu. Metoda vrátí hodnotu, která označuje, zda převod proběhl úspěšně.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Převede rozsah zadaného znaku data a času na jeho DateTime ekvivalent a vrátí hodnotu, která označuje, zda převod proběhl úspěšně.

TryParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí zadaného formátu, informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi a stylu. Formát řetězcového vyjádření musí přesně odpovídat určenému formátu. Metoda vrátí hodnotu, která označuje, zda převod proběhl úspěšně.

TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci data a času na jeho DateTime ekvivalent pomocí zadané pole formátů, informací o formátu specifické pro jazykovou verzi a stylu. Formát řetězcové reprezentace musí přesně odpovídat alespoň jednomu ze zadaných formátů. Metoda vrátí hodnotu, která označuje, zda převod proběhl úspěšně.

Operátory

Addition(DateTime, TimeSpan)

Přidá zadaný časový interval k zadanému datu a času a získá tak nové datum a čas.

Equality(DateTime, DateTime)

Určuje, zda jsou obě zadané instance objektu DateTime stejné.

GreaterThan(DateTime, DateTime)

Určuje, zda jeden zadaný DateTime je pozdější než jiný zadaný DateTime.

GreaterThanOrEqual(DateTime, DateTime)

Určuje, zda jeden zadaný DateTime představuje datum a čas, který je stejný nebo pozdější než jiný zadaný .DateTime

Inequality(DateTime, DateTime)

Určuje, jestli jsou dvě zadané instance objektu DateTime odlišné.

LessThan(DateTime, DateTime)

Určuje, zda je zadaná DateTime hodnota dřívější než jiná zadaná DateTimehodnota .

LessThanOrEqual(DateTime, DateTime)

Určuje, zda jeden zadaný DateTime představuje datum a čas, který je stejný nebo dřívější než jiný zadaný .DateTime

Subtraction(DateTime, DateTime)

Odečte zadané datum a čas od jiného zadaného data a času a vrátí časový interval.

Subtraction(DateTime, TimeSpan)

Odečte zadaný časový interval od zadaného data a času a vrátí nové datum a čas.

Explicitní implementace rozhraní

IComparable.CompareTo(Object)

Porovná aktuální instanci s jiným objektem stejného typu a vrátí celé číslo udávající, zda aktuální instance předchází, následuje nebo se vyskytuje ve stejné pozici v pořadí řazení jako druhý objekt.

IConvertible.GetTypeCode()

Vrátí hodnotu TypeCode pro tuto instanci.

IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Vrátí aktuální DateTime objekt.

IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Převede aktuální DateTime objekt na objekt zadaného typu.

IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Tento převod není podporován. Pokus o použití této metody vyvolá .InvalidCastException

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní SerializationInfo objekt daty potřebnými k serializaci aktuálního DateTime objektu.

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Všechny členy tohoto typu jsou zabezpečeny pro přístup z více vláken. Členy, které patrně upravují stav instance, ve skutečnosti vrací novou instanci inicializovanou s použitím nové hodnoty. Jako u jakéhokoli typu, čtení a zápis do sdílené proměnné, která obsahuje instanci tohoto typu, musí být chráněn zámkem, který zaručí bezpečný přístup z více vláken.

Viz také