Sdílet prostřednictvím


ICodeGenAssemblyLoadContext.LoadStream(Stream, Stream) Metoda

Definice

public:
 System::Reflection::Assembly ^ LoadStream(System::IO::Stream ^ assembly, System::IO::Stream ^ symbols);
public System.Reflection.Assembly LoadStream (System.IO.Stream assembly, System.IO.Stream symbols);
abstract member LoadStream : System.IO.Stream * System.IO.Stream -> System.Reflection.Assembly
Public Function LoadStream (assembly As Stream, symbols As Stream) As Assembly

Parametry

assembly
Stream
symbols
Stream

Návraty

Platí pro