IDictionaryEnumerator.Value Vlastnost

Definice

Získá hodnotu aktuální položky slovníku.

public:
 property System::Object ^ Value { System::Object ^ get(); };
public object Value { get; }
public object? Value { get; }
member this.Value : obj
Public ReadOnly Property Value As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Hodnota aktuálního prvku výčtu.

Výjimky

Umístí IDictionaryEnumerator se před první položku slovníku nebo za poslední položku.

Poznámky

Value není definována za některé z následujících podmínek:

  • Enumerátor je umístěn před prvním prvkem v kolekci, bezprostředně po vytvoření výčtu. MoveNextmusí být volána k předčítání na první prvek kolekce před přečtením hodnoty .Value

  • Poslední volání, které se MoveNext vrátí false, což označuje konec kolekce.

  • Enumerátor je neplatný kvůli změnám provedeným v kolekci, jako je přidání, úprava nebo odstranění prvků.

Value vrátí stejný objekt, dokud MoveNext se nevolá. MoveNext nastaví Value hodnotu dalšího prvku v výčtu.

Platí pro

Viz také