ICollectionView.CanFilter Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda toto zobrazení podporuje filtrování prostřednictvím Filter vlastnosti.

public:
 property bool CanFilter { bool get(); };
public bool CanFilter { get; }
member this.CanFilter : bool
Public ReadOnly Property CanFilter As Boolean

Hodnota vlastnosti

truepokud toto zobrazení podporuje filtrování; v opačném případě . false

Platí pro

Viz také