Environment.GetEnvironmentVariables Metoda

Definice

Načte všechny názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty.

Přetížení

GetEnvironmentVariables()

Načte všechny názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty z aktuálního procesu.

GetEnvironmentVariables(EnvironmentVariableTarget)

Načte všechny názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty z aktuálního procesu nebo z klíče registru Windows operačního systému pro aktuálního uživatele nebo místního počítače.

GetEnvironmentVariables()

Načte všechny názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty z aktuálního procesu.

public:
 static System::Collections::IDictionary ^ GetEnvironmentVariables();
public static System.Collections.IDictionary GetEnvironmentVariables ();
static member GetEnvironmentVariables : unit -> System.Collections.IDictionary
Public Shared Function GetEnvironmentVariables () As IDictionary

Návraty

IDictionary

Slovník, který obsahuje všechny názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty; v opačném případě prázdný slovník, pokud nejsou nalezeny žádné proměnné prostředí.

Výjimky

Volající nemá požadované oprávnění k provedení této operace.

Vyrovnávací paměť je mimo paměť.

Příklady

Následující příklad ukazuje metodu GetEnvironmentVariables .

using namespace System;
using namespace System::Collections;

int main()
{
  Console::WriteLine( "GetEnvironmentVariables: " );
  for each (DictionaryEntry^ de in Environment::GetEnvironmentVariables())
   Console::WriteLine( " {0} = {1}", de->Key, de->Value );
}
// Output from the example is not shown, since it is:
//  Lengthy.
//  Specific to the machine on which the example is run.
//  May reveal information that should remain secure.
// Sample for the Environment.GetEnvironmentVariables method
using System;
using System.Collections;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("GetEnvironmentVariables: ");
    foreach (DictionaryEntry de in Environment.GetEnvironmentVariables())
      Console.WriteLine(" {0} = {1}", de.Key, de.Value);
  }
}
// Output from the example is not shown, since it is:
//  Lengthy.
//  Specific to the machine on which the example is run.
//  May reveal information that should remain secure.
// Sample for the Environment.GetEnvironmentVariables method
open System
open System.Collections

printfn "\nGetEnvironmentVariables: "
for de in Environment.GetEnvironmentVariables() do
  let de = de :?> DictionaryEntry
  printfn $" {de.Key} = {de.Value}"
// Output from the example is not shown, since it is:
//  Lengthy.
//  Specific to the machine on which the example is run.
//  May reveal information that should remain secure.
' Sample for the Environment.GetEnvironmentVariables method
Imports System.Collections

Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Console.WriteLine("GetEnvironmentVariables: ")
   For Each de As DictionaryEntry In Environment.GetEnvironmentVariables()
     Console.WriteLine(" {0} = {1}", de.Key, de.Value)
   Next 
  End Sub 
End Class 
' Output from the example is not shown, since it is:
'  Lengthy.
'  Specific to the machine on which the example is run.
'  May reveal information that should remain secure.

Poznámky

Názvy a hodnoty proměnných prostředí se ukládají jako páry klíč-hodnota v vrácených hodnotách IDictionary.

V systémech Windows

V systémech Windows GetEnvironmentVariables vrátí metoda následující proměnné prostředí:

V systémech macOS a Linux

V systému MacOS a Linux metoda GetEnvironmentVariables načte název a hodnotu všech proměnných prostředí, které jsou zděděny z nadřazeného procesu, který proces spustil dotnet nebo které jsou definovány v rámci samotného dotnet procesu. dotnet Jakmile proces skončí, tyto druhé proměnné prostředí přestanou existovat.

Rozhraní .NET spuštěné v systémech Unix nepodporuje proměnné prostředí pro jednotlivé počítače ani uživatele.

Viz také

Platí pro

GetEnvironmentVariables(EnvironmentVariableTarget)

Načte všechny názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty z aktuálního procesu nebo z klíče registru Windows operačního systému pro aktuálního uživatele nebo místního počítače.

public:
 static System::Collections::IDictionary ^ GetEnvironmentVariables(EnvironmentVariableTarget target);
public static System.Collections.IDictionary GetEnvironmentVariables (EnvironmentVariableTarget target);
static member GetEnvironmentVariables : EnvironmentVariableTarget -> System.Collections.IDictionary
Public Shared Function GetEnvironmentVariables (target As EnvironmentVariableTarget) As IDictionary

Parametry

target
EnvironmentVariableTarget

Jedna z EnvironmentVariableTarget hodnot. Podporuje se pouze Process v .NET spuštěných v systémech unixových systémů.

Návraty

IDictionary

Slovník, který obsahuje všechny názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty ze zdroje určeného target parametrem, jinak prázdný slovník, pokud nejsou nalezeny žádné proměnné prostředí.

Výjimky

Volající nemá požadovaná oprávnění k provedení této operace pro zadanou hodnotu .target

target obsahuje neplatnou hodnotu.

Příklady

Následující příklad vytvoří proměnné prostředí pro EnvironmentVariableTarget.Process, EnvironmentVariableTarget.Usera Machine cíle, zkontroluje, zda registr operačního systému obsahuje proměnné prostředí uživatele a počítače a pak odstraní proměnné prostředí. Vzhledem k tomu, že .NET v systémech Unix nepodporuje proměnné prostředí pro jednotlivé uživatele a počítače, pouze SetEnvironmentVariable(String, String) a SetEnvironmentVariable(String, String, EnvironmentVariableTarget) s hodnotou úspěšného uložení proměnné prostředí do bloku procesního EnvironmentVariableTarget.Process prostředí.

using System;
using System.Collections;
using Microsoft.Win32;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
    // Environment variable names for default, process, user, and machine targets.
    string defaultEnvVar = nameof(defaultEnvVar);
    string processEnvVar = nameof(processEnvVar);
    string userEnvVar = nameof(userEnvVar);
    string machineEnvVar = nameof(machineEnvVar);

    string dft = nameof(dft);
    string process = nameof(process);
    string user = nameof(user);
    string machine = nameof(machine);

    // Set the environment variable for each target.
    Console.WriteLine("Setting environment variables for each target...\n");
    // The default target (the current process).
    Environment.SetEnvironmentVariable(defaultEnvVar, dft);
    // The current process.
    Environment.SetEnvironmentVariable(processEnvVar, process,
                      EnvironmentVariableTarget.Process);
    // The current user.
    Environment.SetEnvironmentVariable(userEnvVar, user,
                      EnvironmentVariableTarget.User);
    // The local machine.
    Environment.SetEnvironmentVariable(machineEnvVar, machine,
                      EnvironmentVariableTarget.Machine);

    // Define an array of environment variables.
    string[] envVars = { defaultEnvVar,processEnvVar, userEnvVar, machineEnvVar };

    // Try to get the environment variables from each target.
    // The default (no specified target).
    Console.WriteLine("Retrieving environment variables from the default target:");
    foreach (var envVar in envVars)
    {
     var value = Environment.GetEnvironmentVariable(envVar) ?? "(none)";
     Console.WriteLine($"  {envVar}: {value}");
    }
    // The process block.
    Console.WriteLine("\nRetrieving environment variables from the Process target:");
    foreach (var envVar in envVars)
    {
     var value = Environment.GetEnvironmentVariable(envVar, EnvironmentVariableTarget.Process) ?? "(none)";
     Console.WriteLine($"  {envVar}: {value}");
    }
    // The user block.
    Console.WriteLine("\nRetrieving environment variables from the User target:");
    foreach (var envVar in envVars)
    {
     var value = Environment.GetEnvironmentVariable(envVar, EnvironmentVariableTarget.User) ?? "(none)";
     Console.WriteLine($"  {envVar}: {value}");
    }
    // The machine block.
    Console.WriteLine("\nRetrieving environment variables from the Machine target:");
    foreach (var envVar in envVars)
    {
     var value = Environment.GetEnvironmentVariable(envVar, EnvironmentVariableTarget.Machine) ?? "(none)";
     Console.WriteLine($"  {envVar}: {value}");
    }

    // Delete the environment variable for each target.
    Console.WriteLine("\nDeleting environment variables for each target...\n");
    // The default target (the current process).
    Environment.SetEnvironmentVariable(defaultEnvVar, null);
    // The current process.
    Environment.SetEnvironmentVariable(processEnvVar, null,
                      EnvironmentVariableTarget.Process);
    // The current user.
    Environment.SetEnvironmentVariable(userEnvVar, null,
                      EnvironmentVariableTarget.User);
    // The local machine.
    Environment.SetEnvironmentVariable(machineEnvVar, null,
                      EnvironmentVariableTarget.Machine);
  }
}
// The example displays the following output if run on a Windows system:
//   Setting environment variables for each target...
//
//   Retrieving environment variables from the default target:
//    defaultEnvVar: dft
//    processEnvVar: process
//    userEnvVar: user
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the Process target:
//    defaultEnvVar: dft
//    processEnvVar: process
//    userEnvVar: user
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the User target:
//    defaultEnvVar: (none)
//    processEnvVar: (none)
//    userEnvVar: user
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the Machine target:
//    defaultEnvVar: (none)
//    processEnvVar: (none)
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: machine
//
//   Deleting environment variables for each target...
//
// The example displays the following output if run on a Unix-based system:
//
//   Setting environment variables for each target...
//
//   Retrieving environment variables from the default target:
//    defaultEnvVar: dft
//    processEnvVar: process
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the Process target:
//    defaultEnvVar: dft
//    processEnvVar: process
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the User target:
//    defaultEnvVar: (none)
//    processEnvVar: (none)
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the Machine target:
//    defaultEnvVar: (none)
//    processEnvVar: (none)
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Deleting environment variables for each target...
module Sample

open System

// Environment variable names for default, process, user, and machine targets.
let rec defaultEnvVar = nameof defaultEnvVar
let rec processEnvVar = nameof processEnvVar
let rec userEnvVar = nameof userEnvVar
let rec machineEnvVar = nameof machineEnvVar

let rec dft = nameof dft
let rec proc = nameof proc
let rec user = nameof user
let rec machine = nameof machine

// Set the environment variable for each target.
printfn "Setting environment variables for each target...\n"
// The default target (the current process).
Environment.SetEnvironmentVariable(defaultEnvVar, dft)
// The current process.
Environment.SetEnvironmentVariable(processEnvVar, proc, EnvironmentVariableTarget.Process)
// The current user.
Environment.SetEnvironmentVariable(userEnvVar, user, EnvironmentVariableTarget.User)
// The local machine.
Environment.SetEnvironmentVariable(machineEnvVar, machine, EnvironmentVariableTarget.Machine)

// Define a list of environment variables.
let envVars = [ defaultEnvVar; processEnvVar; userEnvVar; machineEnvVar ]

// Try to get the environment variables from each target.
// The default (no specified target).
printfn "Retrieving environment variables from the default target:"
for envVar in envVars do
  let value = 
    match Environment.GetEnvironmentVariable envVar with
    | null -> "(none)"
    | v -> v
  printfn $"  {envVar}: {value}"

// The process block.
printfn "\nRetrieving environment variables from the Process target:"
for envVar in envVars do
  let value = 
    match Environment.GetEnvironmentVariable(envVar, EnvironmentVariableTarget.Process) with
    | null -> "(none)"
    | v -> v
  printfn $"  {envVar}: {value}"

// The user block.
printfn "\nRetrieving environment variables from the User target:"
for envVar in envVars do
  let value = 
    match Environment.GetEnvironmentVariable(envVar, EnvironmentVariableTarget.User) with
    | null -> "(none)"
    | v -> v
  printfn $"  {envVar}: {value}"

// The machine block.
printfn "\nRetrieving environment variables from the Machine target:"
for envVar in envVars do
  let value = 
    match Environment.GetEnvironmentVariable(envVar, EnvironmentVariableTarget.Machine) with
    | null -> "(none)"
    | v -> v
  printfn $"  {envVar}: {value}"

// Delete the environment variable for each target.
printfn "\nDeleting environment variables for each target...\n"
// The default target (the current process).
Environment.SetEnvironmentVariable(defaultEnvVar, null)
// The current process.
Environment.SetEnvironmentVariable(processEnvVar, null, EnvironmentVariableTarget.Process)
// The current user.
Environment.SetEnvironmentVariable(userEnvVar, null, EnvironmentVariableTarget.User)
// The local machine.
Environment.SetEnvironmentVariable(machineEnvVar, null, EnvironmentVariableTarget.Machine)

// The example displays the following output if run on a Windows system:
//   Setting environment variables for each target...
//
//   Retrieving environment variables from the default target:
//    defaultEnvVar: dft
//    processEnvVar: process
//    userEnvVar: user
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the Process target:
//    defaultEnvVar: dft
//    processEnvVar: process
//    userEnvVar: user
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the User target:
//    defaultEnvVar: (none)
//    processEnvVar: (none)
//    userEnvVar: user
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the Machine target:
//    defaultEnvVar: (none)
//    processEnvVar: (none)
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: machine
//
//   Deleting environment variables for each target...
//
// The example displays the following output if run on a Unix-based system:
//
//   Setting environment variables for each target...
//
//   Retrieving environment variables from the default target:
//    defaultEnvVar: dft
//    processEnvVar: process
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the Process target:
//    defaultEnvVar: dft
//    processEnvVar: process
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the User target:
//    defaultEnvVar: (none)
//    processEnvVar: (none)
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Retrieving environment variables from the Machine target:
//    defaultEnvVar: (none)
//    processEnvVar: (none)
//    userEnvVar: (none)
//    machineEnvVar: (none)
//
//   Deleting environment variables for each target...
Imports System.Collections
Imports Microsoft.Win32

Module Sample 
  Public Sub Main() 
    ' Environment variable names for default, process, user, and machine targets.
    Dim defaultEnvVar As String = NameOf(defaultEnvVar)
    Dim processEnvVar As String = NameOf(processEnvVar)
    Dim userEnvVar As String = NameOf(userEnvVar)
    Dim machineEnvVar As String = NameOf(machineEnvVar)

    Dim dft As String = NameOf(dft)
    Dim process As String = NameOf(process)
    Dim user As String = NameOf(user)
    Dim machine As String = NameOf(machine)

    ' Set the environment variable for each target.
    Console.WriteLine("Setting environment variables for each target...")
    ' The default target (the current process).
    Environment.SetEnvironmentVariable(defaultEnvVar, dft)
    ' The current process.
    Environment.SetEnvironmentVariable(processEnvVar, process, 
                      EnvironmentVariableTarget.Process)
    ' The current user.
    Environment.SetEnvironmentVariable(userEnvVar, user, 
                      EnvironmentVariableTarget.User)
    ' The local machine.
    Environment.SetEnvironmentVariable(machineEnvVar, machine, 
                      EnvironmentVariableTarget.Machine)
    Console.WriteLine()

    ' Define an array of environment variables.
    Dim envVars As String() = { defaultEnvVar, processEnvVar, userEnvVar, machineEnvVar }
    
    ' Try to get the environment variables from each target.
    ' The default (no specified target).
    Console.WriteLine("Retrieving environment variables from the default target:")
    For Each envVar in envVars
     Dim value = Environment.GetEnvironmentVariable(envVar)
     Console.WriteLine($"  {envVar}: {If(value IsNot Nothing, value, "(none)")}")
    Next
    Console.WriteLine()
    ' The process block.
    Console.WriteLine("Retrieving environment variables from the Process target:")
    For Each envVar in envVars
     Dim value = Environment.GetEnvironmentVariable(envVar, EnvironmentVariableTarget.Process)
     Console.WriteLine($"  {envVar}: {If(value IsNot Nothing, value, "(none)")}")
    Next
    Console.WriteLine()
    ' The user block.
    Console.WriteLine("Retrieving environment variables from the User target:")
    For Each envVar in envVars
     Dim value = Environment.GetEnvironmentVariable(envVar, EnvironmentVariableTarget.User)
     Console.WriteLine($"  {envVar}: {value}")
    Next
    Console.WriteLine()
    ' The machine block.
    Console.WriteLine("Retrieving environment variables from the Machine target:")
    For Each envVar in envVars
     Dim value = Environment.GetEnvironmentVariable(envVar, EnvironmentVariableTarget.Machine)
     Console.WriteLine($"  {envVar}: {value}")
    Next
    Console.WriteLine()

    ' Delete the environment variable for each target.
    Console.WriteLine("Deleting environment variables for each target...")
    ' The default target (the current process).
    Environment.SetEnvironmentVariable(defaultEnvVar, Nothing)
    ' The current process.
    Environment.SetEnvironmentVariable(processEnvVar, Nothing, 
                      EnvironmentVariableTarget.Process)
    ' The current user.
    Environment.SetEnvironmentVariable(userEnvVar, Nothing, 
                      EnvironmentVariableTarget.User)
    ' The local machine.
    Environment.SetEnvironmentVariable(machineEnvVar, Nothing, 
                      EnvironmentVariableTarget.Machine)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output if run on a Windows system:
'   Setting environment variables for each target...
'
'   Retrieving environment variables from the default target:
'    defaultEnvVar: dft
'    processEnvVar: process
'    userEnvVar: user
'    machineEnvVar: (none)
'
'   Retrieving environment variables from the Process target:
'    defaultEnvVar: dft
'    processEnvVar: process
'    userEnvVar: user
'    machineEnvVar: (none)
'
'   Retrieving environment variables from the User target:
'    defaultEnvVar: (none)
'    processEnvVar: (none)
'    userEnvVar: user
'    machineEnvVar: (none)
'
'   Retrieving environment variables from the Machine target:
'    defaultEnvVar: (none)
'    processEnvVar: (none)
'    userEnvVar: (none)
'    machineEnvVar: machine
'
'   Deleting environment variables for each target...
'
' The example displays the following output if run on a Unix-based system:
'
'   Setting environment variables for each target...
'
'   Retrieving environment variables from the default target:
'    defaultEnvVar: dft
'    processEnvVar: process
'    userEnvVar: (none)
'    machineEnvVar: (none)
'
'   Retrieving environment variables from the Process target:
'    defaultEnvVar: dft
'    processEnvVar: process
'    userEnvVar: (none)
'    machineEnvVar: (none)
'
'   Retrieving environment variables from the User target:
'    defaultEnvVar: (none)
'    processEnvVar: (none)
'    userEnvVar: (none)
'    machineEnvVar: (none)
'
'   Retrieving environment variables from the Machine target:
'    defaultEnvVar: (none)
'    processEnvVar: (none)
'    userEnvVar: (none)
'    machineEnvVar: (none)
'
'   Deleting environment variables for each target...

Poznámky

Názvy a hodnoty proměnných prostředí jsou uloženy jako páry klíč/hodnota v vráceném IDictionary objektu.

V systémech Windows

V systémech Windows parametr určuje, target jestli je zdrojem aktuální proces, klíč registru pro aktuálního uživatele nebo klíč registru pro místní počítač.

V systémech macOS a Linux

V macOS a Linuxu target se podporuje pouze hodnotaEnvironmentVariableTarget.Process. Proměnné prostředí pro jednotlivé procesy se dědí z nadřazeného procesu (obvykle prostředí) používaného ke spuštění dotnet procesu nebo jsou definovány v rámci samotného dotnet procesu. Jakmile proces dotnet skončí, tyto druhé proměnné prostředí přestanou existovat.

Proměnné prostředí pro jednotlivé počítače a uživatele se nepodporují. Hodnota target EnvironmentVariableTarget.Machine nebo EnvironmentVariableTarget.User vrátí prázdnou matici.

Viz také

Platí pro