FlushResult Struktura

Definice

Výsledek vrácený voláním FlushAsync(CancellationToken)

public value class FlushResult
public struct FlushResult
type FlushResult = struct
Public Structure FlushResult
Dědičnost
FlushResult

Konstruktory

FlushResult(Boolean, Boolean)

Inicializuje novou instanci FlushResult struktury nastavení IsCanceled a IsCompleted příznaky.

Vlastnosti

IsCanceled

Získá hodnotu, která označuje, zda aktuální FlushAsync(CancellationToken) operace byla zrušena .CancelPendingFlush()

IsCompleted

Získá hodnotu, která označuje, že čtenář již nečte data zapsaná PipeWriterdo .

Platí pro