PipeOptions Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci PipeOptions třídy se zadanými parametry.

public PipeOptions (System.Buffers.MemoryPool<byte> pool = default, System.IO.Pipelines.PipeScheduler readerScheduler = default, System.IO.Pipelines.PipeScheduler writerScheduler = default, long pauseWriterThreshold = 32768, long resumeWriterThreshold = 16384, int minimumSegmentSize = 2048, bool useSynchronizationContext = true);
public PipeOptions (System.Buffers.MemoryPool<byte> pool = default, System.IO.Pipelines.PipeScheduler readerScheduler = default, System.IO.Pipelines.PipeScheduler writerScheduler = default, long pauseWriterThreshold = -1, long resumeWriterThreshold = -1, int minimumSegmentSize = -1, bool useSynchronizationContext = true);
public PipeOptions (System.Buffers.MemoryPool<byte>? pool = default, System.IO.Pipelines.PipeScheduler? readerScheduler = default, System.IO.Pipelines.PipeScheduler? writerScheduler = default, long pauseWriterThreshold = -1, long resumeWriterThreshold = -1, int minimumSegmentSize = -1, bool useSynchronizationContext = true);
new System.IO.Pipelines.PipeOptions : System.Buffers.MemoryPool<byte> * System.IO.Pipelines.PipeScheduler * System.IO.Pipelines.PipeScheduler * int64 * int64 * int * bool -> System.IO.Pipelines.PipeOptions
Public Sub New (Optional pool As MemoryPool(Of Byte) = Nothing, Optional readerScheduler As PipeScheduler = Nothing, Optional writerScheduler As PipeScheduler = Nothing, Optional pauseWriterThreshold As Long = 32768, Optional resumeWriterThreshold As Long = 16384, Optional minimumSegmentSize As Integer = 2048, Optional useSynchronizationContext As Boolean = true)
Public Sub New (Optional pool As MemoryPool(Of Byte) = Nothing, Optional readerScheduler As PipeScheduler = Nothing, Optional writerScheduler As PipeScheduler = Nothing, Optional pauseWriterThreshold As Long = -1, Optional resumeWriterThreshold As Long = -1, Optional minimumSegmentSize As Integer = -1, Optional useSynchronizationContext As Boolean = true)

Parametry

pool
MemoryPool<Byte>

Fond bloků paměti, které se mají použít pro správu vyrovnávací paměti.

readerScheduler
PipeScheduler

Slouží PipeScheduler ke spouštění PipeReader zpětných volání a asynchronních pokračování.

writerScheduler
PipeScheduler

Používá PipeScheduler se ke spouštění PipeWriter zpětných volání a asynchronních pokračování.

pauseWriterThreshold
Int64

Počet bajtů v před FlushAsync(CancellationToken) zahájením Pipe blokování Hodnota nula brání FlushAsync(CancellationToken) v blokování, což efektivně činí počet bajtů v neomezeném Pipe počtu.

resumeWriterThreshold
Int64

Počet bajtů v bajtech Pipe při FlushAsync(CancellationToken) zastavení blokování.

minimumSegmentSize
Int32

Minimální velikost segmentu požadovaného z pool.

useSynchronizationContext
Boolean

true pokud by se na nich měly provádět SynchronizationContext asynchronní pokračování, false v opačném případě. To má přednost před plánovači zadanými v ReaderScheduler a WriterScheduler.

Platí pro