Enumerable.MinBy Metoda

Definice

Přetížení

MinBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Vrátí minimální hodnotu v obecné sekvenci podle zadané funkce selektoru klíčů.

MinBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Vrátí minimální hodnotu v obecné sekvenci podle zadané funkce selektoru klíčů a porovnávače klíčů.

MinBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Vrátí minimální hodnotu v obecné sekvenci podle zadané funkce selektoru klíčů.

public:
generic <typename TSource, typename TKey>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TSource MinBy(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, TKey> ^ keySelector);
public static TSource? MinBy<TSource,TKey> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector);
static member MinBy : seq<'Source> * Func<'Source, 'Key> -> 'Source
<Extension()>
Public Function MinBy(Of TSource, TKey) (source As IEnumerable(Of TSource), keySelector As Func(Of TSource, TKey)) As TSource

Parametry typu

TSource

Typ prvků objektu source.

TKey

Typ klíče, podle které chcete porovnat prvky.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot pro určení minimální hodnoty.

keySelector
Func<TSource,TKey>

Funkce, která extrahuje klíč pro každý prvek.

Návraty

TSource

Hodnota s minimálním klíčem v pořadí.

Výjimky

source je null.

Žádný klíč extrahovaný z source nástroje neimplementuje IComparable rozhraní nebo IComparable<T> .

Poznámky

Pokud TKey je typ odkazu a zdrojová sekvence je prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null, tato metoda vrátí null.

Platí pro

MinBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Vrátí minimální hodnotu v obecné sekvenci podle zadané funkce selektoru klíčů a porovnávače klíčů.

public:
generic <typename TSource, typename TKey>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TSource MinBy(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, TKey> ^ keySelector, System::Collections::Generic::IComparer<TKey> ^ comparer);
public static TSource? MinBy<TSource,TKey> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector, System.Collections.Generic.IComparer<TKey>? comparer);
static member MinBy : seq<'Source> * Func<'Source, 'Key> * System.Collections.Generic.IComparer<'Key> -> 'Source
<Extension()>
Public Function MinBy(Of TSource, TKey) (source As IEnumerable(Of TSource), keySelector As Func(Of TSource, TKey), comparer As IComparer(Of TKey)) As TSource

Parametry typu

TSource

Typ prvků objektu source.

TKey

Typ klíče, podle které chcete porovnat prvky.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot pro určení minimální hodnoty.

keySelector
Func<TSource,TKey>

Funkce, která extrahuje klíč pro každý prvek.

comparer
IComparer<TKey>

K IComparer<T> porovnání klíčů.

Návraty

TSource

Hodnota s minimálním klíčem v pořadí.

Výjimky

source je null.

Žádný klíč extrahovaný z source nástroje neimplementuje IComparable rozhraní nebo IComparable<T> .

Poznámky

Pokud TKey je typ odkazu a zdrojová sekvence je prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null, tato metoda vrátí null.

Platí pro