ServicePointManager.MaxServicePoints Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví maximální počet ServicePoint objektů, které se mají kdykoli udržovat.

public:
 static property int MaxServicePoints { int get(); void set(int value); };
public static int MaxServicePoints { get; set; }
static member MaxServicePoints : int with get, set
Public Shared Property MaxServicePoints As Integer

Hodnota vlastnosti

Maximální počet ServicePoint objektů, které se mají zachovat. Výchozí hodnota je 0, což znamená, že počet ServicePoint objektů není nijak omezený.

Výjimky

MaxServicePoints je menší než 0 nebo větší než Int32.MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu nastaví tuto vlastnost.

// Set the maximum number of ServicePoint instances to 
// maintain. If a ServicePoint instance for that host already 
// exists when your application requests a connection to
// an Internet resource, the ServicePointManager object
// returns this existing ServicePoint instance. If none exists 
// for that host, it creates a new ServicePoint instance.
ServicePointManager::MaxServicePoints = 4;

// Set the maximum idle time of a ServicePoint instance to 10 seconds.
// After the idle time expires, the ServicePoint object is eligible for
// garbage collection and cannot be used by the ServicePointManager.
ServicePointManager::MaxServicePointIdleTime = 10000;
// Set the maximum number of ServicePoint instances to
// maintain. If a ServicePoint instance for that host already
// exists when your application requests a connection to
// an Internet resource, the ServicePointManager object
// returns this existing ServicePoint instance. If none exists
// for that host, it creates a new ServicePoint instance.
ServicePointManager.MaxServicePoints = 4;

// Set the maximum idle time of a ServicePoint instance to 10 seconds.
// After the idle time expires, the ServicePoint object is eligible for
// garbage collection and cannot be used by the ServicePointManager object.
ServicePointManager.MaxServicePointIdleTime = 10000;
' Set the maximum number of ServicePoint instances to maintain.
' Note that, if a ServicePoint instance for that host already 
' exists when your application requests a connection to
' an Internet resource, the ServicePointManager object
' returns this existing ServicePoint. If none exists 
' for that host, it creates a new ServicePoint instance.
ServicePointManager.MaxServicePoints = 4

' Set the maximum idle time of a ServicePoint instance to 10 seconds.
' After the idle time expires, the ServicePoint object is eligible for
' garbage collection and cannot be used by the ServicePointManager.
ServicePointManager.MaxServicePointIdleTime = 10000

Poznámky

Když snížíte MaxServicePoints vlastnost pod počet ServicePoint objektů, které aktuálně existují, ServicePointManager odstraní ServicePoint objekty s nejdelší dobou nečinnosti. Pokud je počet ServicePoint objektů s aktivními připojeními větší než hodnota objektu MaxServicePointsServicePointManager , objekt odstraní objekty, jakmile ServicePoint se stanou nečinnými.

Platí pro

Viz také