Handle Struktura

Definice

Představuje libovolnou entitu metadat (například odkaz na typ, definici typu, specifikaci typu, definici metody nebo vlastní atribut) nebo hodnotu (řetězec, objekt blob, guid nebo uživatelský řetězec).

public value class Handle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::Handle>
public struct Handle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.Handle>
public readonly struct Handle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.Handle>
type Handle = struct
Public Structure Handle
Implements IEquatable(Of Handle)
Dědičnost
Handle
Implementuje

Poznámky

Slouží Handle k ukládání více druhů úchytů.

Pole

AssemblyDefinition
ModuleDefinition

Vlastnosti

IsNil
Kind

Metody

Equals(Handle)

Určuje, zda se aktuální objekt rovná jinému objektu stejného typu.

Equals(Object)
GetHashCode()

Operátory

Equality(Handle, Handle)
Inequality(Handle, Handle)

Platí pro