Sdílet prostřednictvím


Marshal.FreeCoTaskMem(IntPtr) Metoda

Definice

Uvolní blok paměti přidělený nespravovaným alokátorem paměti úkolů modelu COM.

public:
 static void FreeCoTaskMem(IntPtr ptr);
[System.Security.SecurityCritical]
public static void FreeCoTaskMem (IntPtr ptr);
public static void FreeCoTaskMem (IntPtr ptr);
[<System.Security.SecurityCritical>]
static member FreeCoTaskMem : nativeint -> unit
static member FreeCoTaskMem : nativeint -> unit
Public Shared Sub FreeCoTaskMem (ptr As IntPtr)

Parametry

ptr
IntPtr

nativeint

Adresa paměti, která má být uvolněna.

Atributy

Poznámky

Můžete použít FreeCoTaskMem k uvolnění jakékoli paměti přidělené pomocí AllocCoTaskMem, ReAllocCoTaskMemnebo jakékoli ekvivalentní nespravované metody. ptr Pokud je IntPtr.Zeroparametr , metoda neprovede nic.

FreeCoTaskMem zveřejňuje funkci COM CoTaskMemFree , která uvolní všechny bajty, takže již nebudete moci používat paměť, na kterou ptr parametr odkazuje.

Kromě FreeCoTaskMemMarshal třídy poskytuje třída dvě další metody přidělení paměti: DestroyStructure a FreeHGlobal.

Platí pro

Viz také