Sdílet prostřednictvím


SerializationInfo.FullTypeName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví úplný název Type serializovat.

public:
 property System::String ^ FullTypeName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string FullTypeName { get; set; }
member this.FullTypeName : string with get, set
Public Property FullTypeName As String

Hodnota vlastnosti

Úplný název typu, který chcete serializovat.

Výjimky

Hodnota, na kterou je tato vlastnost nastavená, je null.

Poznámky

Hodnota FullTypeName je stejná jako hodnota vrácená voláním FullName metody v Type. Toto je název typu, který formátovací modul používá při serializaci informací o typu pro tento objekt.

Uživatelé, kteří mění typ na serializaci (například pro odeslání proxy pro konkrétní typ), budou chtít nastavit hodnotu této vlastnosti.

Upozornění

Tuto vlastnost nepoužívejte při deserializaci, protože hodnota této vlastnosti není definována.

Platí pro