SerializationInfo.GetByte(String) Metoda

Definice

Načte 8bitovou celočíselnou hodnotu bez znaménka SerializationInfo z úložiště.

public:
 System::Byte GetByte(System::String ^ name);
public byte GetByte (string name);
member this.GetByte : string -> byte
Public Function GetByte (name As String) As Byte

Parametry

name
String

Název přidružený k hodnotě, která se má načíst.

Návraty

8bitové celé číslo bez znaménka přidružené k name.

Výjimky

name je null.

Hodnotu přidruženou name k nelze převést na 8bitové celé číslo bez znaménka.

Prvek se zadaným názvem nebyl v aktuální instanci nalezen.

Poznámky

Pokud je hodnota 8bitové celé číslo bez znaménka, nebo lze převést na jeden, tato hodnota je vrácena; InvalidCastException v opačném případě je vyvolán objekt . Všechny převody jsou prováděny pomocí přidruženého IFormatterConverter k tomuto SerializationInfo.

Platí pro