SerializationInfo.GetSingle(String) Metoda

Definice

Načte hodnotu s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností SerializationInfo z úložiště.

public:
 float GetSingle(System::String ^ name);
public float GetSingle (string name);
member this.GetSingle : string -> single
Public Function GetSingle (name As String) As Single

Parametry

name
String

Název hodnoty, která se má načíst.

Návraty

Hodnota s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností přidružená k name.

Výjimky

name je null.

Hodnotu přidruženou name k nelze převést na hodnotu s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností.

Prvek se zadaným názvem není v aktuální instanci nalezen.

Poznámky

Pokud je hodnota číslo s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností nebo lze převést na jednu, je tato hodnota vrácena; InvalidCastException v opačném případě je vyvolán objekt . Všechny převody jsou prováděny pomocí přidružené k IFormatterConverter tomuto SerializationInfo.

Platí pro