HashAlgorithm.HashSizeValue Pole

Definice

Představuje velikost vypočítaného kódu hash v bitech.

protected: int HashSizeValue;
protected int HashSizeValue;
val mutable HashSizeValue : int
Protected HashSizeValue As Integer 

Hodnota pole

Int32

Poznámky

Hashovací algoritmus určuje velikost kódu hash. Například používá SHA1 hodnotu hash o velikosti 160 bitů.

K tomuto poli se přistupuje prostřednictvím HashSize vlastnosti .

Platí pro