Evidence.RemoveType(Type) Metoda

Definice

Odebere důkazy pro daný typ z výčtu hostitelů a sestavení.

public:
 void RemoveType(Type ^ t);
public void RemoveType (Type t);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public void RemoveType (Type t);
member this.RemoveType : Type -> unit
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.RemoveType : Type -> unit
Public Sub RemoveType (t As Type)

Parametry

t
Type

Typ důkazů, které se mají odebrat.

Atributy

Výjimky

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití RemoveType metody. Tento příklad je součástí většího příkladu poskytnutého Evidence pro třídu.

Console::WriteLine( "\nRemove URL evidence." );
myEvidence->RemoveType( url->GetType() );
Console::WriteLine( "Evidence count is now: {0}", myEvidence->Count );
Console.WriteLine("\nRemove URL evidence.");
myEvidence.RemoveType(url.GetType());
Console.WriteLine("Evidence count is now: " + myEvidence.Count.ToString());
Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Remove URL evidence.")
myEvidence.RemoveType(url.GetType())
Console.WriteLine(("Evidence count is now: " & myEvidence.Count.ToString()))

Poznámky

Výsledky spuštění RemoveType metody lze potvrdit pomocí GetAssemblyEnumerator metody a GetHostEnumerator metody.

Platí pro